انسان خوب

درخواست حذف این مطلب

مردِ شکنجه گر، آ هفته ها به مرکز ید بزرگ شهر می رفت و برای ک ن یتیم خانه، عروسک و اسباب بازی می ید. آن ها را به یتیم خانه می برد و بچه ها را خوشحال می کرد. مرد شکنجه گر، آ هفته ها فراموش می کرد که چه انسان کثیفی است.

.

#خالد